dimarts, 17 d’abril de 2012

SANT JORDI 2012

                                                      SANT JORDI 2012

DEPARTAMENT  DE CASTELLÀ
El motiu triat enguany  és el "Centenari de l'enfonsament del Titanic". Cada nivell d'ESO ha treballat aquest motiu usant un tipus de text diferent (carta, diari,personal i narració).                                  
              
     

 DEPARTAMENT  DE CATALÀ

  •  Enguany s'han organitzat dues activitats, el concurs literari a partir del tema "Escivim un conte per un món millor" i el primer concurs Canta.cat per interpretar cançons en català.   
DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA

CONCURS LITERARI SANT JORDI 2012
“Escrivim un conte per un món millor...”

El Departament de Llengua Catalana i Literatura convoca el concurs literari Sant Jordi 2012.
Els treballs es dividiran en les següents modalitats i categories:
MODALITATS:
Poesia: Es pot presentar un poema o recull de poemes de tema    lliure.
Prosa: Constarà d’una composició que podrà ser narració curta o assaig que recree un món millor.
CATEGORIES:
A: Primer cicle d’ESO
B: Segon cicle d’ESO
C: Batxillerat i Cicles Formatius
L’extensió dels treballs podrà oscil•lar entre un full i dos per una sola cara (mai no podrà ser inferior a 200 paraules).
El concurs es resoldrà en dues fases:
PRIMERA FASE
Els i les alumnes de tots els cursos elaboraran un treball que s’adiga amb qualsevol de les dues modalitats i de l’extensió abans esmentada. L’alumnat entregarà aquests treballs no més tard del dia 30 de març de 2012.
El professor/a en seleccionarà 4 o 5 de cada classe i seran els i les  alumnes qui triaran a classe els dos millors treballs. Aquests treballs passaran a la segona fase i concursaran sota pseudònim.
SEGONA FASE
En aquesta fase hi haurà entre 14 i 16 treballs seleccionats per categoria. Aquests treballs els separarem segons les dues modalitats: prosa i poesia.
El jurat per a la modalitat de poesia serà el professorat del Departament. El jurat per a la modalitat de prosa estarà constituït per un alumne/a, que el professor/a haurà proposat prèviament, de cada grup. L’alumnat que constituirà el jurat es trobarà a les hores d’esbarjo per a llegir els treballs i, posteriorment, fer-ne una valoració. De la suma de totes aquestes valoracions sortirà el treball guanyador de la modalitat de prosa. El veredicte es farà públic durant la celebració de la diada de Sant Jordi i dins de les activitats literàries previstes.

DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA
Concurs Canta.cat
Sant Jordi 2012

Convoquem l’alumnat i el professorat al nou concurs
Canta.cat
Cantem una cançó en català, de qualsevol època i estil. Si ho preferiu, pot ser traduïda d’una altra llengua.
Podeu cantar individualment o en grup.
Podeu acompanyar-vos d’instruments musicals, coreografies, balls...
Podeu anar caracteritzats (disfressats).
Terminis
Fins al 23 de març podeu presentar-vos al concurs (comuniqueu-ho a la professora de català)
Fins al 28 de març podeu donar el nom de la cançó que interpretareu.
Assajos
Els divendres 13 i 20 d’abril hi haurà assaig a l’hora del pati al gimnàs.
Tribunal
Estarà constituït per cinc alumnes que valoraran cada actuació.
Premis
- A la millor cançó
- A la millor coreografia
- Al millor acompanyament o cor
- A la millor caracterització
- A la intervenció més original